Bus routes

Morning: Keangnam

Afternoon: Keangnam

 

Morning: Keangnam

Afternoon: Keangnam

 

Morning: Calidas - Golden Palace

Afternoon: Golden Palace - Calidas

 

Morning: Trần Thái Tông - Indochina Tower - Mỹ Đình II - Mỹ Đình I - Cầu Diễn - Lưu Hữu Phước

Afternoon: Trần Thái Tông - Indochina Tower - Mỹ Đình II - Mỹ Đình I - Cầu Diễn - Lưu Hữu Phước

 

Morning: Ha Thanh Plaza - R6 Royal City - R5 Royal City - R2 Royal City - R1 Royal City - R4 Royal City

Afternoon: Ha Thanh Plaza - R6 Royal City - R5 Royal City - R2 Royal City - R1 Royal City - R4 Royal City

 

Morning: Nguyễn Huy Tưởng - Hoàng Đạo Thúy

Afternoon: Hoàng Đạo Thúy - Nguyễn Huy Tưởng

 

Morning: Hoàng Mai - Mỗ Lao - Văn Quán - Hyundai Hà Đông - Park City - Lê Trọng Tấn (Hà Đông)

Afternoon: Lê Trọng Tấn - Park City - Hyundai - Văn Quán - Mỗ Lao - Hoàng Mai

 

Morning: Yên Phụ - Quảng An - Xuân Diệu - Tô Ngọc Vân - Lạc Long Quân

Afternoon: Lạc Long Quân - Tô Ngọc Vân - Xuân Diệu - Quảng An - Yên Phụ

 

Morning: Ciputra (T, P, L)

Afternoon: Ciputra (L, T, P)

 

Morning: Ciputra (C, T, E,) - Đường Láng

Afternoon: Đường Láng - Ciputra (E, C, T)

 

Morning: Ciputra (G, D)

Afternoon: Ciputra (G, D)

 

Morning: Thụy Khuê - Kim Mã - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh

Afternoon: Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai - Kim Mã - Thụy Khuê

 

Morning: Trần Phú - Đội Cấn - Giảng Võ - Láng Hạ - Thăng Long No.1

Afternoon: Thăng Long No.1 - Láng Hạ - Giảng Võ - Đội Cấn - Trần Phú

 

Morning: Xã Đàn - Trần Khát Chân - Times City

Afternoon: Xã Đàn - Trần Khát Chân - Times City

 

Morning: Gateway School - Yên Hòa - Trung Yên - Nguyễn Chánh - The Garden - The Manor

Afternoon: The Garden - The Manor - Trung Yên - Yên Hòa - Nguyễn Chánh - Gateway School

 

       Morning: Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến - Mandarin 

Afternoon: Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến - Mandarin

 

         Morning: Ciputra T, P - Xuân La

Afternoon: Xuân La - Ciputra T, P